page_banner

215 216 217

  • Перли Интерференция Слюда на прах Иридисцентен пигмент

    Перли Интерференция Слюда на прах Иридисцентен пигмент

    Ирисцентен пигмент, състоящ се от субстрат с форма на пластинка и покрит върху него (а) слой, съседен на субстрата, който слой е слой от метален оксид, състоящ се от един или повече Ce, Sn или Fe оксиди, и където пигментът се състои от един или повече повтарящ се набор от слоеве метален оксид от Sn, последван от Ti, или (b) единица слой от Sn оксид и в него Ti оксид, единицата, повторена един или повече пъти.